PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

ADAM PRZYBYŁOWSKI

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Równoważenie mobilności w kontekście megatrendów kształtujących jakość życia we współczesnych aglomeracjach

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Profesor w Katedrze Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Przedsiębiorczości 
i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jego zainteresowania koncentrują się wokół wyzwań we współczesnej ekonomii, w tym paradygmatu rozwoju trwałego i zrównoważonego, innowacyjności,  integracji europejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz koncepcji smart city oraz równoważenia mobilności. Jest autorem ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych oraz ekspertyz na rzecz instytucji rządowych i samorządowych dotyczących tej problematyki. Odbył staże naukowe w Laboratoire d’Economie des Transports/Institut des Sciences de l'Homme, CNRS,  l'Université Lyon 2 I na Université de Cergy-Pontoise we Francji. Jest również członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jak np. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czy też ERSA - European Regional Science Association. Ekspert w projektach unijnych: TRANSFORuM Transport 2050 (Thematic Group 2 - Shift of road freight to rail and waterborne transport) oraz CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility) w VII Programie Ramowym UE, czy też dotyczącym Zintegrowanej koncepcji wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Pasjonuje się narciarstwem i kite surfingiem, tańcem oraz muzyką.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE