PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

ADAM RODZIEWICZ

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Warsztaty - Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)

 

 

BIOGRAM

 

Od ponad 20 lat uzależniony od miasta i szeroko pojętej urbanistyki. Architekt, urbanista, autor i współautor szeregu studiów, strategii, planów miejscowych i innych opracowań dotyczących przestrzeni, która nas wszystkich otacza. 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE