PL/EN

Prelegenci

Program

Archiwum

Zarejestruj się

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Agnieszka Rogala

Od 2016 roku pracowniczka Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Transportu na Politechnice Gdańskiej. Współautorka takich opracowań jak Warszawska Polityka Mobilności, Standardy ruchu pieszego w Warszawie, Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020 i innych związanych ze zrównoważoną mobilnością i analizami ruchu. W Zarządzie Dróg Miejskich od 2020 roku zajmuje się koordynacją programu Droga na Szóstkę, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół podstawowych.

Interreg South Baltic
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

PATRONAT MEDIALNY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Miasto Gdańsk
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

19 września 2022