PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

AGNIESZKA ROGALA

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Badania przestrzeni – wpływ infrastruktury na konflikty między pieszymi a rowerzystami

 

 

BIOGRAM

 

Od 2016 roku pracowniczka Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Transportu na Politechnice Gdańskiej. Współautorka takich opracowań jak Warszawska Polityka Mobilności, Standardy ruchu pieszego w Warszawie, Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020 i innych związanych ze zrównoważoną mobilnością i analizami ruchu. Zainteresowania zawodowe obejmują optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej oraz badania przestrzeni miejskiej i analizy ruchu. 
W Zarządzie Dróg Miejskich zajmuje się koordynacją projektów RESOLVE oraz Cyclurban. W ramach obu projektów prowadzone są badania i pilotażowe wdrożenia poprawiające jakość i bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej w zakresie ruchu rowerowego, ruchu pojazdów dostawczych oraz ruchu pieszego. 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE