16 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Alicja Pawłowska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (magister marketingu, zarządzanie przedsiębiorstwem). Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi z zakresu zrównoważonego transportu, które były realizowane na terenie Miasta Gdyni. Była Lokalnym Koordynatorem wielu projektów unijnych, m.in.: projektu DYN@MO (w ramach inicjatywy CIVITAS), projektu ENTER.HUB (w ramach programu URBACT), SACKER (w ramach programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA), CAR i CoBiUM (w ramach INTERREG SOUTH). BAŁTYCKI). Koordynuje i aktywnie angażuje się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności, w tym Dnia bez Samochodu (od 2007), licznych inicjatyw lokalnych dotyczących zarządzania mobilnością i kwestiami bezpieczeństwa oraz konferencji i spotkań na temat zrównoważonego transportu na terenie Miasta Gdyni. Odgrywa również ważną rolę w siedmiu miejskich i metropolitalnych zespołach roboczych zajmujących się mobilnością i planowaniem przestrzeni miejskiej. Od 2019 roku Alicja jest współkoordynatorem opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Alicja Pawłowska

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN