PL/EN

Prelegenci

Program

Archiwum

Zarejestruj się

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Alicja Pawłowska

Alicja Pawłowska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (magister marketingu, zarządzanie przedsiębiorstwem). Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi z zakresu zrównoważonego transportu, które były realizowane na terenie Miasta Gdyni. Była Lokalnym Koordynatorem wielu projektów unijnych, m.in.: projektu DYN@MO (w ramach inicjatywy CIVITAS), projektu ENTER.HUB (w ramach programu URBACT), SACKER (w ramach programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA), CAR i CoBiUM (w ramach INTERREG SOUTH). BAŁTYCKI). Koordynuje i aktywnie angażuje się w organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności, w tym Dnia bez Samochodu (od 2007), licznych inicjatyw lokalnych dotyczących zarządzania mobilnością i kwestiami bezpieczeństwa oraz konferencji i spotkań na temat zrównoważonego transportu na terenie Miasta Gdyni. Odgrywa również ważną rolę w siedmiu miejskich i metropolitalnych zespołach roboczych zajmujących się mobilnością i planowaniem przestrzeni miejskiej. Od 2019 roku Alicja jest współkoordynatorem opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Interreg South Baltic
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

PATRONAT MEDIALNY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Miasto Gdańsk
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

16 września 2022