Anna Reichenberger

Regionalny Zarząd Obszaru Metropolitalnego Styrii

 

Anna Reichenberger posiada tytuł licencjata w dziedzinie systemów ochrony środowiska i tytuł magistra geografii ze  specjalizacją  w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i regionalnych, Uniwersytetu Karl-Franzens w Grazu. Od 2015 roku pracuje w Regionalnym Zarządzie Obszaru Metropolitalnego Styrii jako koordynator projektów w dziedzinie rozwoju międzykulturowego, zarządzania mobilnością w regionach miejskich oraz usług w zakresie mobilności multimodalnej. Pośród innych projektów dotyczących mobilności regionalnej obecnie koordynuje projekt europejski finansowany ze środków INTERREG Europa Centralna pod nazwą "Dostępność obszarów peryferyjnych". Celem tego projektu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie mobilności na obszarach peryferyjno-wiejskich. W ramach części inwestycyjnej wdrażany i testowany jest multimodalny węzeł komunikacyjny w obszarze wiejskim, w okolicy Grazu, będący rozbudową istniejącego miejskiego systemu węzłowego „tim”.

Anna Reichenberger przyczyniła się ponadto do utworzenia regionalnego systemu „GUST mobil” reagującego na zapotrzebowanie odbiorców, który jest obsługiwany przez 29 gmin.

Poza 51 gminami w powiatach Graz-Umgebung i Voitsberg, Agencja Regionalna obsługuje również miasto Graz w zakresie zintegrowanego rozwoju regionalnego, w którym mobilność stanowi ważny element. W związku z tym  Anna Reichenberger nieustannie współpracuje z miastem Graz wymieniając się pomysłami – i to właśnie stanowi podstawę współpracy w ramach realizacji  projektów "REGIOtim", "GUSTmobil" i Interreg "SOLEZ".

 

16 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en