PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

BARTOSZ MACIKOWSKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Hybrydowa mobilność miejska. Raport z pilotażowych badań terenowych nad mobilnością aktywną na „małych kółkach”

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, pracownik Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Izba Architektów RP (IARP) Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Marszałka Województwa Pomorskiego- 
Opiekun Naukowy Koła Naukowego Studentów Architektury Hulaj Urban Squad
W pracy naukowej zajmuje się problematyką historyczną architektury, pasjonat problematyki współczesnych przemian miast w tym problematyki mobilności. Z Kołem Naukowym Hulaj Urban Squad (studentami Wydziału Architektury PG) prowadzi badania dotyczące dostępności przestrzeni miejskiej dla małych kółek i możliwości stosowania hybrydowej mobilności miejskiej – połączenia aktywnej mobilności z transportem publicznym. Hulaj Urban Squad istnieje od dwóch lat, ma już na swoim koncie wyjazdy studyjne na hulajnogach do Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Berlina, Dessau i Lipska oraz udział w licznych wydarzeniach (festiwale nauki, imprezy miejskie, festyny), których celem jest promowanie aktywnej mobilności oraz idei przyjaznego, dostępnego miasta.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE