Bartosz Macikowski

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 

Prezentacja

 

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracownik Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków. Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Marszałka Województwa Pomorskiego. Opiekun Koła Naukowego Hulaj Urban Squad.W pracy naukowej zajmuje się architekturą historyczną i współczesną. Pasjonat problematyki współczesnych przemian miast, w tym kwestii mobilności. Z Kołem Naukowym Hulaj Urban Squad (studentami Wydziału Architektury PG) prowadzi badania dotyczące dostępności przestrzeni miejskiej dla małych kółek i możliwości stosowania hybrydowej mobilności miejskiej – połączenia aktywnej mobilności z transportem publicznym. Hulaj Urban Squad, mimo że istnieje zaledwie od roku, ma już na swoim koncie wyjazdy studyjne na hulajnogach do Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Berlina oraz udział w licznych wydarzeniach (festiwale nauki, imprezy miejskie, festyny), których celem jest promowanie aktywnej mobilności oraz idei przyjaznego, dostępnego miasta.

13 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en