PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

DANIEL LARSSON

AMBASADA SZWECJI
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Zrównoważony Transport Miejski w Szwecji

 

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwijania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z najważniejszych priorytetów Ambasady Szwecji w 2019 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie innowacyjności.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE