dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik

Gdańskie przestrzenie lokalne przestrzenie dla pieszych

 

Biuro Rozwoju Gdańska

 

• urbanista (upr. urb. 2011),

• projektant w Biurze Rozwoju Gdańska - Zespół Urbanistyczny Port,

• doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej (2008 r.),

• zainteresowania zawodowe: kształtowanie przestrzeni publicznych, rewitalizacja historycznych obszarów miast i terenów poprzemysłowych.

 

17 lipca 2017

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en