Dr Piotr Kuropatwiński

Przyszłość mobilności w miastach - debata z udziałem publiczności

 

 

 

W latach 2011 -2016 wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, emerytowany starszy wykładowca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 zainicjował i współorganizował wiele inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia w miastach i gminach województwa pomorskiego, traktując promocję korzystania z rowerów nie jako cel sam w sobie, ale jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego. Takie podejście wykazał w najbardziej zaawansowanej formie w opracowaniu pt. „Koncepcja rozwoju systemu rowerowego województwa pomorskiego (Zielona Księga)”. W roku 2010 opracował treść zapisów Gdańskiej Księgi Mobilności Aktywnej, podpisanej przez przedstawicieli wielu miast i gmin, tworzących Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA). Brał aktywny udział w realizacji szeregu projektów wspieranych z funduszy pozastrukturalnych Unii Europejskich (w tym z programu Inteligentna Energia Europa) takich jak PRESTO, OBIS, ABC Multimodal, ELMOS, Seemore, a także w pracach nad treścią zapisów Strategii Gdańsk 2030+. Uczestniczył w 14 międzynarodowych konferencjach planowania rowerowego Velo-City. Od jesieni 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Transportu i Mobilności przy prezydencie miasta Gdańska.

 

10 lipca 2017

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en