09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Edwin Mermans jest starszym doradcą ds. międzynarodowych w Departamencie Mobilności i Infrastruktury Prowincji Noord-Brabant (NL) oraz menedżerem procesu w europejskim partnerstwie "New Mobility Services". Ponadto pracuje nad programami regionu związanymi ze zrównoważoną i inteligentną mobilnością oraz zrównoważoną mobilnością miejską, jak np. w holenderskim programie Smartway. Jest przewodniczącym sieci Brabant Stad w zakresie międzynarodowych spraw dotyczących mobilności, w której współpracuje z prowincją i 5 największymi miastami Noord-Brabant.

Edwin Mermans

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN