PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

FRANZISKA WOLF

UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH W HAMBURGU
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

BSR electric - promowanie e-mobilności na obszarach miejskich - studia przypadków wdrażania pojazdów elektrycznych w transporcie miejskim

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Franziska Wolf (MBA, BSc., B.A. int.; zastępca szefa FTZ-NK) jest zaangażowana w międzynarodowe projekty rozwoju i transferu technologii w Regionach Morza Bałtyckiego i Północnego oraz w regionie AKP. W FTZ-NK pracuje jako senior project manager w takich dziedzinach jak zrównoważona mobilność oraz odnawialne źródła energii. Jako szefowa zespołu zajmującego się nauczaniem cyfrowym opracowuje kursy i konferencje online. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zrównoważonej adaptacji do zmian klimatycznych.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE