06 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Project manager z certyfikatem PRINCE2. Przez pierwszą dekadę pracy zawodowej związany z środowiskiem IT/GIS. Drugą spędził w Referacie Mobilności Aktywnej UM w Gdańsku, gdzie realizował projekty popularyzujące zrównoważoną mobilność miejską, oparte na współpracy europejskiej. Koordynator projektów: Central Meetbike, Switch, BRS Electric, Rowerowy Maj oraz koordynator Kongresu Mobilności Aktywnej w latach 2017-19. Współautor poprzedniej i aktualnej strategii Miasta Gdańska, w zakresie transportu i mobilności. Od grudnia 2021 pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych. Do jego zadań należy koordynowanie, inicjowanie i inspirowanie działań Gdańska, celem wdrażania w życie idei miasta przyjaznego pieszym, w tym opiniowanie projektów infrastrukturalnych. Na co dzień porusza się po Gdańsku przede wszystkim pieszo i rowerem. 

 

Grzegorz Krajewski

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN