PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

IAN WALKER

UNIWERSYTET W BATH, UK
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Jak zmniejszyć korzystanie z samochodów osobowych? Wnioski natury psychologicznej.

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Ian Walker jest starszym wykładowcą psychologii na Uniwersytecie w Bath. Specjalizuje się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i psychologii środowiskowej - w szczególności w wyborach transportowych, wykorzystaniu energii i zużyciu wody. Opublikował ponad 80 artykułów naukowych, w tym niektóre z kluczowych prac nad interakcjami kierowca - rowerzysta oraz pierwsze badania nad tym, w jaki sposób nawyki transportowe są przełamywane podczas zaburzeń stylu życia. Jego badania koncentrują się głównie na nieświadomych przyczynach zachowań, takich jak nawyki, rutyny, normy społeczne i status. Pracował nad kilkoma europejskimi grupami badawczymi i służył radą i doradztwem różnym przedsiębiorstwom i kilku szczeblom rządu brytyjskiego. 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE