Gwiazdą II edycji Kongresu Mobilności Aktywnej był Randy Neufeld. Dyrektor Funduszu Rowerowego firmy SRAM, zajmującej

się wytwarzaniem części rowerowych. Fundusz wspiera innowacyjne działania na rzecz promocji korzystania z rowerów w Europie

i USA, w tym projekty Europejskiej Federacji Cyklistów.

 

Randy pracował przez ponad dwadzieścia lat na rzecz Sojuszu Aktywnego Transportu (Active Transportation Alliance), formalnie znanego jako Federacja Rowerowa Okolic Chicago (Chicagoland Bicycle Federation). Rozpoczął tam pracę na stanowisku dyrektora wykonawczego w roku 1987, a następnie, w latach 2004 – 2009 pracował tam jako Główny Strateg.

Randy był liderem promocji transportu pieszego i rowerowego

w Chicago i w całym kraju. Ma doświadczenie w pracy dotyczącej wszelkich aspektów promocji korzystania z roweru i chodzenia pieszo, włącznie z marketingiem i planowaniem finansowym.


Randy jest członkiem Rowerowej Rady Konsultacyjnej Chicago (Chicago Bicycle Advisory Council), Rady Konsultacyjnej ds.. Ruchu Pieszego w Chicago (Chicago Pedestrian Advisory Council) a także Komitetu Planowania Transportu Agencji Metropolii Chicago (Chicago Metropolitan Agency for Planning Transportation Committee). Jest także prezydentem krajowej koalicji America Bikes działającej na rzecz wzrostu skali ruchu rowerowego przez kształtowanie zapisów federalnej polityki transportowej i finansowanie. Był członkiem – głównym założycielem a obecnie jest członkiem zarządu Sojuszu na rzecz Jeżdżenia Rowerem i Chodzenia Piechotą (Alliance for Biking and Walking), Północno-Amerykańskiej Koalicji grup promocji chodzenia piechotą i jeżdżenia rowerem, znanej poprzednio jako Sojusz Thunderhead (Thunderhead Alliance).  Randy jest doradcą Krajowej Koalicji na Rzecz Kompletnych Ulic (National Complete Streets Coalition) w zakresie zarządzania strategicznego.

 

 

Pobierz program dzień 1

 

Pobierz program dzień 2

 

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en