PL/EN

Prelegenci

Program

Archiwum

Zarejestruj się

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Ilirjana Haxhiaj

Ilirjana Haxhiaj - Architekt i planistka przestrzenna z Albanii, mieszkająca w Berline i Gdańsku. Doktorantka w Katedrze Urbanistki i Planowania Regionalnego, będącej częścią Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem jej badań jest studiowanie i badanie tkanki miejskiej, z bliższą analizą tego, jak urbanistyka może przyczynić się do stworzenia zrównoważonych i integralnych przestrzeni miejskich. Efektem tych działań jest jasne zdefiniowanie i rozszerzenie projektowania miejskiego jako dyscypliny naukowej w zrozumieniu złożoności wzorców miejskich, tożsamości oraz rozwój narzędzi dla praktyki zawodowej.

Interreg South Baltic
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

PATRONAT MEDIALNY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Miasto Gdańsk
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

09 września 2022