09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Ilirjana Haxhiaj - Architekt i planistka przestrzenna z Albanii, mieszkająca w Berline i Gdańsku. Doktorantka w Katedrze Urbanistki i Planowania Regionalnego, będącej częścią Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem jej badań jest studiowanie i badanie tkanki miejskiej, z bliższą analizą tego, jak urbanistyka może przyczynić się do stworzenia zrównoważonych i integralnych przestrzeni miejskich. Efektem tych działań jest jasne zdefiniowanie i rozszerzenie projektowania miejskiego jako dyscypliny naukowej w zrozumieniu złożoności wzorców miejskich, tożsamości oraz rozwój narzędzi dla praktyki zawodowej.

Ilirjana Haxhiaj

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN