PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

JACEK MIANOWSKI

UNIWERSYTET GDAŃSKI
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Hybrydowa mobilność miejska. Raport z pilotażowych badań terenowych nad mobilnością aktywną na „małych kółkach”

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Socjolog, od 2010 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Zakładzie Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki Uniwersytetu Gdańskiego; od 2017 roku współpracuje w zakresie dydaktyki z Katedrą Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej; główne zainteresowania: socjologia transportu, socjologia miasta i przestrzeni; od 2018 roku współrealizuje interdyscyplinarny projekt badawczy: Mobilność aktywna na „małych kółkach” (analiza ilościowa i jakościowa, m. in., takich aspektów, jak: społeczne ramy zastosowania koncepcji miasta małych odległości [transit oriented development] i społeczna percepcja korzystania z hulajnogi jako środka transportu osobistego w Trójmieście) – we współpracy z pracownikami Katedry Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE