09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Jarosław Wincek – urbanista, absolwent Politechniki Gdańskiej, główny projektant w Biurze Rozwoju Gdańska. Współautor Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska oraz Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej.

Jarosław Wincek

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN