PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

JENNIFER POHLMANN

UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH W HAMBURGU
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

BSR electric - promowanie e-mobilności na obszarach miejskich - studia przypadków wdrażania pojazdów elektrycznych w transporcie miejskim

 

 

BIOGRAM

 

Jennifer Pohlmann posiada tytuł magistra w dziedzinie polityki publicznej i rozwoju społecznego oraz tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii społecznej) i jest zastępcą szefa FTZ-NK. Z jej bogatym doświadczeniem w zarządzaniu projektami w zakresie współpracy rozwojowej i budowania potencjału, obecnie koordynuje projekty dotyczące zrównoważonej mobilności (BSR electric) i inteligentnej specjalizacji (LARS) w regionie Morza Bałtyckiego. Ponadto, opracowuje zestaw narzędzi do nauki online dla celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE