PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

JENNY SKAGESTAD

PZERO – Zero Emission Resource Organisation

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Elektromobilność w Norwegii

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

BIOGRAM

 

Jenny Skagestad, doradca ds. transportu miejskiego w ZERO, norweskiej organizacji pozarządowej, propagującej rozwiązania klimatyczne. Pracuje przy elektryfikacji autobusów, furgonetek, taksówek itp. Prowadziła "Transport 0/2030", projekt badawczy na temat tego, jak można osiągnąć zerową emisję w Norwegii do 2030 roku. Jenny jest geografem humanistą z Uniwersytetu w Oslo, a jej praca magisterska koncentrowała się na analizie wkładu różnych aktorów w technologiczne przejście od energii kopalnej do odnawialnej. Wcześniej współpracowała z Funduszem Klimatyczno-Energetycznym w Oslo oraz z norweskim departamentem międzynarodowym WWF.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE