PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

JOANNA ZYBER

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Wybór sposobu przemieszczania się po mieście, a działania sprzyjające rozwojowi mobilności zrównoważonej w aglomeracji poznańskiej

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Obecnie pracuje w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu, gdzie zajmuje się kwestiami informacji pasażerskiej. Planista przestrzenny/urbanista. Grafik 2D i 3D (freelancer). Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą szeroko pojętych możliwości rozwoju mobilności aktywnej w Polsce. Autorka publikacji naukowych z zakresu hierarchii potrzeb odbiorców miejskich przestrzeni ruchu, powiązań zagospodarowania przestrzennego, systemów transportowych i ich bezpośrednich użytkowników, a także użyteczności społecznej produktów geoinformacyjnych. Ponadto bliska jest jej problematyka cyklu życia budynków, a zwłaszcza końcowej dematerializacji form architektonicznych. 
W wolnym czasie akwarelistka i lokalna felietonistka. Należy do grupy Urban Sketchers Poland. Pasjonatka obserwacji całodobowego życia miast, pieszych podróży na mniejsze i większe odległości oraz wypraw motocyklowych.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE