PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

JUSTYNA SUCHANEK

UNIWERSYTET GDAŃSKI
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Skuteczność mechanizmów promocji aktywnej mobilności wśród dzieci i młodzieży

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Doktorantka na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich z Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Podinspektor w Samodzielnym Referacie Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością Urzędu Miasta Gdyni. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą mobilności współdzielonej i jej wpływu na rozwój transportu miejskiego. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem mobilnością, zrównoważonym rozwojem transportu miejskiego, opracowywaniem dokumentów strategicznych i badaniami w ramach realizowanych projektów unijnych. Pasjonatka nowych technologii, współdzielonych środków transportu, codziennie poszukuje nowych sposobów skutecznego, bezpiecznego i ekologicznego poruszania się po mieście. Wierzy, że kształtowanie odpowiednich zachowań komunikacyjnych u dzieci i młodzieży pozwoli tworzyć miasta szczęśliwe. Bliska jej dewiza, że wszyscy chcą postępu, nikt nie chce zmiany. 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE