Karina Rembiewska

 

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia

 

Zatrudniona na stanowisku menadżera Śródmieścia od marca 2016 r. Jej główne zadanie to koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć
w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia, działania na rzecz podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej oraz współpraca z podmiotami miejskimi, mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy.


Z wykształcenia magister inżynier towaroznawstwa i zarządzania jakością. Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni i Uniwersytetu Gdańskiego. Przed podjęciem pracy w gdańskim magistracie spędziła pięć lat w Brukseli, pracując dla przedstawicielstwa  województwa pomorskiego przy Unii Europejskiej. W wolnym czasie studiuje zaocznie prawo oraz działa na rzecz społeczności lokalnej w jednej z gdańskich rad dzielnicy. Od maja 2017 r. koordynatorka w Gdańsku europejskiego projektu SOLEZ – Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii w miastach UE.

 

11 lipca 2017

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en