Karolina Marszałkowska

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

 

Prezentacja

 

Absolwentka Politechniki Gdańskiej (inżynier Ochrony i Zarządzania Środowiskiem), specjalizująca się w tematyce zrównoważonego rozwoju. W 2010r. ukończyła Akademię Morską (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa) i uzyskała stopień magistra Logistyki i Handlu Morskiego. W swojej pracy magisterskiej, koncentrowała się na wpływie środków unijnych na rozwój infrastruktury drogowej w województwie pomorskim. Była Lokalnym Koordynatorem w projekcie SEGMENT (Inteligentna Energia Europa). W ramach projektów ENTER.HUB (URBACT) i DYN@MO (inicjatywa CIVITAS) pełniła funkcję Managera Finansowego, odpowiedzialnego za wszelkie kwestie administracyjne i rozliczanie projektu. Pełniła funkcję Koordynatora w projekcie Freight TAILS, dofinansowanego z programu URBACT III. Od kilku lat jest również aktywnie zaangażowana w organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w tym Dnia Bez Samochodu, oraz innych inicjatyw związanych z zarządzaniem mobilnością, w Mieście Gdynia.

13 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en