Karolina Orcholska

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Prezentacja

 

Absolwentka Wydziałów Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej a także studentka studiów doktoranckich na Katedrze Rynków Transportowych Na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Pracownik Działu Planowania a obecnie Działu Inżynierii Ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Obszar zainteresowań zawodowych związany jest  przede wszystkim  ze zrównoważoną  mobilnością miejską np.  Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jako narzędzie do kształtowania transportu w mieście. Zadania wykonywane w ramach obowiązków to m.in. koordynacja, przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej oraz współpraca z jednostkami miejskimi w ramach projektów finansowanych ze środków UE. Do obowiązków zawodowych należy także  współtworzenie polityki ruchu pieszego i rowerowego.

Jako kierownik projektu CityMobilNet z programu URBACT III, odpowiedzialna za proces opracowania oraz przygotowanie dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030 (Sustainable Urban Mobility Plan), który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta.

Więcej informacji: https://www.linkedin.com/in/karolina-orcholska-73775482/

 

14 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en