PL/EN

Prelegenci

Program

Archiwum

Zarejestruj się

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Kristina Gauce

Dr Kristina Gaučė jest ekspertem w dziedzinie kształtowania polityki transportu miejskiego i rozwoju miast, a w szczególności integracji rozwiązań w zakresie zarządzania mobilnością/transportem z planowaniem przestrzennym, oceny wpływu transportu na poziomie strategicznym/metodologicznym. Pracowała nad wieloma projektami UE, Interreg, GIZ i UNDP oraz innymi inicjatywami. Przygotowała i przedstawiła wiele prezentacji na temat dobrych praktyk rozwoju transportu miejskiego oraz doradzała w zakresie polityki transportowej władzom krajowym i lokalnym na Litwie i w innych krajach. W trakcie swojego bogatego doświadczenia z powodzeniem zrealizowała szereg znaczących projektów związanych z zrównoważonej mobilności miejskiej oraz planowania przestrzennego/strategicznego. Ponad 15 lat spędziła również w Politechnice Wileńskiej pracując jako badacz oraz wykładając dyscypliny związane ze zrównoważonym transportem.

Interreg South Baltic
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

PATRONAT MEDIALNY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Miasto Gdańsk
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

09 września 2022