09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Dr Kristina Gaučė jest ekspertem w dziedzinie kształtowania polityki transportu miejskiego i rozwoju miast, a w szczególności integracji rozwiązań w zakresie zarządzania mobilnością/transportem z planowaniem przestrzennym, oceny wpływu transportu na poziomie strategicznym/metodologicznym. Pracowała nad wieloma projektami UE, Interreg, GIZ i UNDP oraz innymi inicjatywami. Przygotowała i przedstawiła wiele prezentacji na temat dobrych praktyk rozwoju transportu miejskiego oraz doradzała w zakresie polityki transportowej władzom krajowym i lokalnym na Litwie i w innych krajach. W trakcie swojego bogatego doświadczenia z powodzeniem zrealizowała szereg znaczących projektów związanych z zrównoważonej mobilności miejskiej oraz planowania przestrzennego/strategicznego. Ponad 15 lat spędziła również w Politechnice Wileńskiej pracując jako badacz oraz wykładając dyscypliny związane ze zrównoważonym transportem.

Kristina Gauce

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN