09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Krystian Mowiński – projektant Zespołu Analiz Transportowych w Biurze Rozwoju Gdańska (od 2018r.). Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na kierunkach Transportu oraz Geodezji i Kartografii. Specjalista w zakresie analiz ruchu, modelowania i prognozowania podróży, badań zachowań transportowych oraz inteligentnych systemów transportowych. Współautor publikacji naukowych z zakresu inteligentnych systemów transportowych oraz transportowych opracowań planistycznych m.in.: „Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe – tzw. PKM Południe”, „Kierunki rozwoju układu linii tramwajowych i pasów autobusowych w Gdańsku na lata 2021-2027”. Aktualnie odpowiedzialny za koordynację GBR 2022 z ramienia zamawiającego oraz rozwój autorskiego projektu „Model dostępności pieszej w Gdańsku”.

Krystian Mowiński

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN