PL/EN

Prelegenci

Program

Archiwum

Zarejestruj się

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Krystian Mowiński

Krystian Mowiński – projektant Zespołu Analiz Transportowych w Biurze Rozwoju Gdańska (od 2018r.). Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na kierunkach Transportu oraz Geodezji i Kartografii. Specjalista w zakresie analiz ruchu, modelowania i prognozowania podróży, badań zachowań transportowych oraz inteligentnych systemów transportowych. Współautor publikacji naukowych z zakresu inteligentnych systemów transportowych oraz transportowych opracowań planistycznych m.in.: „Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe – tzw. PKM Południe”, „Kierunki rozwoju układu linii tramwajowych i pasów autobusowych w Gdańsku na lata 2021-2027”. Aktualnie odpowiedzialny za koordynację GBR 2022 z ramienia zamawiającego oraz rozwój autorskiego projektu „Model dostępności pieszej w Gdańsku”.

Interreg South Baltic
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

PATRONAT MEDIALNY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Miasto Gdańsk
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

09 września 2022