PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

KRZYSZTOF JAŁOSZYŃSKI

URZĄD MIASTA SOPOTU
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Perypetie małych miast w walce o poprawę rzeczywistości komunikacyjnej

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

BIOGRAM

 

Urzędnik, rowerzysta, z zamiłowania urbanista. Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim, od początku kariery zawodowej związany z komunikacją rowerową. Od 2014 roku pełni funkcję „oficera rowerowego” w Urzędzie Miasta Sopotu, gdzie forsuje idee poprawiające rzeczywistość komunikacyjną. Pasjonat wyczynowego kolarstwa górskiego. Traktuje komunikację rowerową jako narzędzie do poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Uważa, iż preferencje komunikacyjne mieszkańców są wypadkową zagospodarowania przestrzennego miasta. Zwolennik idei miasta kompaktowego. 

 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE