09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Krzysztof Jałoszyński – z wykształcenia urbanista z zawodu urzędnik, z zamiłowania rowerzysta. Pełni obowiązki naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu. W 2020 r. uczestniczył w przygotowaniu Krajowej Polityki Miejskiej jako ekspert w zakresie transportu i mobilności. Zwolennik zrównoważonej mobilności i zazieleniania ulic, zafascynowany woonerfami. Dąży do zmniejszenia dominacji motoryzacyjnej w miastach.

Krzysztof Jałoszyński

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN