PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

KRZYSZTOF MACIASZ

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Gdański Standard Ulicy Miejskiej

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, projektant w Zespole Transportu Biura Rozwoju Gdańska, urbanista. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania rozwojem przestrzennym miast na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Specjalista w zakresie nowoczesnych systemów transportowych oraz modelowania podróży i prognoz ruchu. Od 2012r. pracownik Biura Rozwoju Gdańska. Współautor m.in. Transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (2018r.), Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku (2016r.) . Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu projektów i analiz z zakresu planowania i eksploatacji systemów transportowych. Odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie z ramienia zamawiającego Gdańskich Badań Ruchu (GBR2016), koordynator pomiarów ruchu rowerowego przeprowadzanych przez BRG na terenie Gdańska.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE