Krzysztof Perycz-Szczepański

System Roweru Metropolitalnego OMG-G-S czego możemy się spodziewać?

 

OMG-G-S

 

Kierownik Projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta Karlstads Universitet w Szwecji. Wieloletni pracownik Referatu Mobilności Aktywnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie zajmował się m.in.: pozyskiwaniem środków na realizację projektów UE z zakresu promocji komunikacji rowerowej oraz zrównoważonych form transportu oraz współpracą z miastami partnerskimi. Koordynator wielu kampanii społecznych w tym „European Cycling Challenge – Kręć Kilometry dla Gdańska”.

 

14 lipca 2017

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en