13 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Koordynator rowerowy – oficer rowerowy Miasta Rybnika. Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg w Rybnickich Służbach Komunalnych. Współautor publikacji naukowych z zakresu ruchu rowerowego oraz opracowań strategicznych dotyczących polityki rowerowej. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce budowy, eksploatacji i utrzymania pasa drogowego. W pracy zawodowej łączy przyjemność rozwijania i poprawy infrastruktury rowerowej z poprawą szeroko pojętej mobilności miejskiej.

Łukasz Karbowiński

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN