14 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Z-ca dyrektora ds. utrzymania w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie. Doświadczony pracownik administracji samorządowej. Absolwent Wydziału Leśnego krakowskiego UR i studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej w MSAP UEK, Szacowania Nieruchomości AGH Kraków, a także projektowania ogrodów i terenów zieleni przy UR i PK. Przez cały czas związany z Krakowską zielenią, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni, obecnie w ZZM odpowiada za jej utrzymanie. Pełni także obowiązki Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie.

Łukasz Pawlik

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN