PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

MACIEJ SULMICKI

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAIWE
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Praktyczne uzasadnienie zapisów dokumentów województwa mazowieckiego odnośnie bezpieczeństwa pieszych

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

BIOGRAM

 

Główny specjalista w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego, członek stowarzyszenia Zielone Mazowsze, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w problematyce transportu zgodnego z zasadami trwałego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na ruch pieszy i rowerowy. Współautor „Strategii  rozwoju  województwa mazowieckiego do 2030  roku” (w  tym  obszaru  „Przestrzeń i transport”) oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”,  autor monografii na temat obsługi komunikacyjnej Obszaru Metropolitalnego Warszawy pod kątem trwałego i zrównoważonego rozwoju, redaktor i współautor serii książek „Miasta dla ludzi:  współpraca na rzecz  przestrzeni  przyjaznej  dla  mieszkańców”, w tym opracowania nt. bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Warszawie na tle Polski i Europy. 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE