PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

MAGDALENA CZENKO

WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR SP. K. 
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Kto odpowiada za stłuczkę samochodu bez kierowcy? Kilka słów o odpowiedzialności cywilnej za wypadki z udziałem pojazdów autonomicznych

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Aplikant radcowski, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą przedsięwzięć infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz klientów realizujących tego rodzaju inwestycje m.in. w branżach drogowej, transportu publicznego, energetycznej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej. 
W kręgu jej zainteresowań zawodowych i naukowych znajdują się również zagadnienia z zakresu prawa nowych technologii, w tym m.in. zastosowania pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym.
Laureatka pierwszego miejsca w Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym oraz pierwszej nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w roku akademickim 2016/2017 za rozprawę na temat odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane ruchem samochodów autonomicznych. Autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii oraz branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE