22 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka. Doświadczony pracownik administracji samorządowej. Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie i studiów podyplomowych pn. Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Warszawskim i Samorządowy Menadżer Energii w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Od początku swojej pracy zawodowej związana z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Referatu Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miasta Płocka , później kierownik Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta w Urzędzie Miasta Płocka, dyrektor Wydziału Środowisku i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Płocku, a obecnie dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, gdzie zajmuje się między innymi tematyką zieleni miejskiej, głównie w kontekście standaryzacji procesu wykonywania nasadzeń, utrzymania zieleni, ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, a także wzbogacania miasta Płocka w nowe tereny zieleni w skali mikro i makro.

Maja Syska-Żelechowska

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN