PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

MAŁGORZATA KOSTRZEWSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Hybrydowa mobilność miejska. Raport z pilotażowych badań terenowych nad mobilnością aktywną na „małych kółkach”

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

BIOGRAM

 

Architekt, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, opiekun Koła Naukowego Hulaj Urban Squad, członek Zarządu Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W pracy naukowej zajmuje się aktywnością fizyczną i rekreacją w mieście, a zwłaszcza zagadnieniem aktywizującej funkcji przestrzeni publicznej oraz mobilnością aktywną na małych kółkach (hulajnogach, deskorolkach itp.).
Z Kołem Naukowym Hulaj Urban Squad (studentami Wydziału Architektury PG) prowadzi badania dotyczące dostępności przestrzeni miejskiej dla małych kółek i możliwości stosowania hybrydowej mobilności miejskiej – połączenia aktywnej mobilności z transportem publicznym. Hulaj Urban Squad ma na swoim koncie wyjazdy studyjne na hulajnogach do Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Berlina, Lipska, Dessau oraz udział w licznych wydarzeniach (festiwale nauki, imprezy miejskie, festyny), których celem jest promowanie aktywnej mobilności oraz idei przyjaznego, dostępnego miasta.
Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących aktywności fizycznej w przestrzeni miasta, aktywnej mobilności i historii rozwoju miast.
Prywatnie mama dwóch ruchliwych córeczek, miłośniczka natury i aktywnych form spędzania czasu, nie tylko wolnego.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE