09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Od 2015 roku w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie, w latach 2015-2020 odpowiedzialny za wdrożenie projektu Roweru Publicznego ”Veturilo”. Od 2020 roku w zespole Wydziału Parkowania odpowiedzialny za wdrożenia, nadzory i odbiory prac drogowych w zakresie poprawy przestrzeni publicznej dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Analiza współpraca z różnymi podmiotami – gestorami pasa drogowego oraz rozwiązywanie problemów technicznych i systemowym w istniejącym stanie pasa drogowego.

Marcin Czajkowski

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN