Marcin Czajkowski

Doświadczenia Urzędu m.st. Warszawy z wdrażania roweru publicznego

 

Członek Zespołu Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

 

Zaczynał pracę w 2008 roku w Gabinecie Prezydenta m.st. Warszawy i Biurze Drogownictwa i Komunikacji, a od 2012 członek zespołu Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej m.st. Warszawy i współautor sukcesu systemu Warszawski Rower Publiczny "Veturilo" jednego z największych
w Europie. Od 2015 w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie.
 
Uczestnik wielu branżowych szkoleń z zakresu projektowania i wdrażania polityki rowerowej w Niemczech, Holandii, Danii, Francji. Z pasją działa społecznie na rzecz mieszkańców Warszawy. Stara się za pomocą dialogu i zrozumienia tworzyć przyjazne miasto dla najsłabszych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów. Od 2004 do 2009 członek zarządu Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Od czerwca 2003 roku do 2010 współtworzył wraz z grupą przyjaciół największy cykliczny, comiesięczny przejazd rowerzystów w Europie Warszawską Masę Krytyczną. Realizuje autorskie projekty oraz animuje nowe kierunki działań społecznych przy szerokim współudziale zewnętrznych partnerów: Masa na Autyzm w latach 2006-2011 wspólnie z Fundacją Synapsis czy Masa Powstańcza 2007-2012 z Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2006 roku współtworzył projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Bezpiecznie na rowerze” skierowanego na edukację dzieci i młodzieży w stołecznych szkołach. Od blisko dekady organizator cyklicznego „Przejazdu Świeczkowego”. Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Partycypacjnego na rok 2018 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04 lipca 2017

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en