Marek Zając

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

Prezentacja

 

Marek Zając – tytuł magistra inżyniera budownictwa w specjalności drogowej uzyskał na Politechnice Krakowskiej w roku 2010. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w Wydziale Rozwoju Sieci Drogowej i Decyzji, gdzie odpowiadał za przygotowanie wstępnej dokumentacji projektowej nowobudowanych obwodnic i przebudowywanych dróg wojewódzkich. W roku 2014 zaangażował się w prace przy fazie koncepcyjnej projektu Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim VeloMałopolska, w ramach którego w latach 2014-2015 nadzorował powstawanie Koncepcji Programowych dla 8 tras rowerowych o łącznej długości ponad 1000 km. Od sierpnia 2016r. kieruje pracami Zespołu Rozwoju Sieci Tras Rowerowych odpowiedzialnego za fazę realizacyjną projektu VeloMałopolska. Prywatnie mąż i ojciec dwójki rozbieganych chłopaków. W wolnym czasie lubi korzystać z uroków górskich szlaków oraz oddaje się wielkiej pasji jaką jest gra na gitarze w zespole rockowym

 

23 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en