PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

MICHAEL ABRAHAM

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN, CENTER FOR TECHNOLOGY AND SOCIETY

 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Aktywny Berlin - pierwsza w Niemczech uchwała o mobilności

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Michael Abraham studiował urbanistykę i planowanie regionalne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Wspierany przez stypendium DAAD, spędził również rok studiując architekturę, geografię i zarządzanie na Montana State University w USA. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Od tego czasu pracował w kilku europejskich i międzynarodowych projektach, mających na celu promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej. W ramach tego obszaru badań koncentruje się obecnie na ocenie procesu i wpływu środków mobilności. Jego ogólne zainteresowania badawcze koncentrują się na testowaniu i ocenie projektów zrównoważonego transportu miejskiego oraz złożonych strategii, jak również na identyfikacji kryteriów przenoszenia czynników sukcesu i odpowiedniej wymiany wiedzy na poziomie międzynarodowym. Ponadto, swoje działania poświęca na ogólne i szczegółowe zagadnienia związane z koncepcją, wdrażaniem, analizą i oceną koncepcji Smart City.
 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE