PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

MICHAEL URBANSKI

EASYMILE
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

EZ10 – czym pojedziemy do zoo w Gdańsku?

 

 

BIOGRAM

 

Absolwent Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania na Politechnice w Ilmenau (Niemcy). Doświadczenie zdobywał w firmach związanych zarówno z nowymi, jak i starymi  technologiami, na projektach w Polsce, Arabii Saudyjskiej, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 
Aktualnie zajmuje stanowisko Project Managera ds. wdrożenia pojazdów autonomicznych w przestrzeni publicznej we francuskiej firmie EasyMile. Dba o realizację inicjatyw w Polsce, Szwajcarii i Niemczech. Zwolennik wysokiego bezpieczeństwa w ruchu. Pracuje w trzech językach i jako Niemiec, bardzo ceni swoje polskie pochodzenie i tutejszą gościnność.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE