PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

MICHAŁ GLASER

OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Rower Metropolitalny Mevo

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Michał Glaser jest absolwentem ekonomii (2002-07) i politologii (2003-09) na Uniwersytecie Gdańskim, Instytutu Nauk Politycznych w Lyonie (2007), podyplomowych studiów europejskich Dyplomacja i relacje międzynarodowe UE w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia 2007-08) oraz absolwentem podyplomowych studiów dot. rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim (2013-14). W latach 2008-2013 asystent prezydenta Gdańska, od czerwca 2012 r. dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (do 2015 r. Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego).

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE