PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

MICHAŁ KWIATKOWSKI

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Rower publiczny w Polsce – czy nadal tylko miejski?

 

 

BIOGRAM

 

Absolwent geografii, turystyki i rekreacji, studiów miejskich i planowania przestrzennego, doktorant w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół rozwoju infrastruktury rowerowej miast w Polsce i polityki rowerowej, szczególnie w kontekście wdrażania systemów roweru publicznego. W podejmowanej problematyce badawczej zwraca uwagę na przekształcenia przestrzeni miast i obszarów zurbanizowanych pod wpływem infrastruktury rowerowej oraz na postrzeganie tych przemian zarówno przez samorządy, jak i mieszkańców.

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE