13 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Nauczyciel akademicki – pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownik Rybnickich Służb Komunalnych. Doktor w dyscyplinie naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu ruchu rowerowego, opracowań strategicznych dotyczących polityki rowerowej oraz audytor bypad. W prowadzonych badaniach szczególną uwagę poświęca tematyce społecznego postrzegania działań z zakresu polityki rowerowej miast i regionów.

Michał Kwiatkowski

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN