Mihály Lados

Business Network Association/Centrum Studiów Gospodarczych i Regionalnych w Węgierskiej Akademii Nauk

 

Prezentacja

 

Strefy niskiej emisji narzędziem lokalnej, niskoemisyjnej polityki mobilności – przypadek miasta Sárvár na Węgrzech.

 

Mihály Lados jest ekonomistą i urbanistą. Posiada 32-letnie doświadczenie we wdrażaniu lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych badań i wiedzy specjalistycznej w obszarze urbanistyki, w regionalnych i ekonomicznych analizach i projektach rozwojowych, samorządzie lokalnym, badaniach związanych z innowacyjnymi i inteligentnymi miastami. Uczestniczył w ponad 120 projektach badawczych, w ich planowaniu i monitorowaniu, a także od 1986r. był kierownikiem projektu/koordynatorem (w węgierskiej części) związanym z około 50 międzynarodowymi i transgranicznymi projektami. Ma 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, finansowanymi z funduszu Phare lub UE, wspierającymi rozwój regionalny. Jako kierownik projektu, był odpowiedzialny za ogólne zarządzanie projektami obejmującymi przetarg, przeprowadzenie badań, ich analizę i przygotowanie, sporządzenie sprawozdania oraz promocję.

Mihály Lados posiada 26 lat doświadczenia w przekazywaniu swojej wiedzy w zakresie polityki regionalnej i planowania, zarządzania miejskiego, lokalnych finansów i zarządzania europejskim funduszem strukturalnym. Był zaangażowany w szereg krajowych i międzynarodowych programów rozwojowych związanych z programem Phare, Interreg oraz Funduszem strukturalnym przez ostatnie 16 lat.

12 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en