09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Pedro Homem de Gouveia - koordynuje POLIS Network, wiodącą sieć miast europejskich zaangażowanych w innowacje transportowe. Jest architektem z bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego, przestrzeni publicznej, dostępności dla pieszych, bezpieczeństwa na ulicach, zarządzania miastem, partycypacji społecznej i badań w zakresie projektowania. Pracował przez ponad 20 lat na poziomie lokalnym, jako strateg, projektant, trener, konsultant i doradca polityczny. W Lizbonie opracował i wdrożył plan dostępności dla pieszych oraz kilka projektów uspokojenia ruchu, a także zapoczątkował proces planowania Wizji Zero.

Pedro Homem de Gouveia

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN