PL/EN

Prelegenci

Program

Archiwum

Zarejestruj się

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Pedro Homem de Gouveia

Pedro Homem de Gouveia - koordynuje POLIS Network, wiodącą sieć miast europejskich zaangażowanych w innowacje transportowe. Jest architektem z bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego, przestrzeni publicznej, dostępności dla pieszych, bezpieczeństwa na ulicach, zarządzania miastem, partycypacji społecznej i badań w zakresie projektowania. Pracował przez ponad 20 lat na poziomie lokalnym, jako strateg, projektant, trener, konsultant i doradca polityczny. W Lizbonie opracował i wdrożył plan dostępności dla pieszych oraz kilka projektów uspokojenia ruchu, a także zapoczątkował proces planowania Wizji Zero.

Interreg South Baltic
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

PATRONAT MEDIALNY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Miasto Gdańsk
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

09 września 2022