Piotr Kuropatwiński

Polska Unia Mobilności Aktywnej

 

Prezentacja

 

Dr Piotr Kuropatwiński, w latach 2011 -2015 wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, obecnie emerytowany starszy wykładowca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Polityki Gospodarczej. Uczestniczył lub zainicjował i współorganizował wiele inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia w Gdańsku oraz innych miast i gmin województwa pomorskiego, traktując promocję korzystania z rowerów jako ważny instrument rozwoju lokalnego i regionalnego. Wykazał to w najbardziej zaawansowanej formie w opracowaniu pt. „Koncepcja rozwoju systemu rowerowego województwa pomorskiego (Zielona Księga)”z 2010 roku. W tym samym roku opracował treść zapisów Gdańskiej Księgi Mobilności Aktywnej, podpisanej przez przedstawicieli miast i gmin, tworzących Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA). Brał aktywny udział w realizacji szeregu projektów wspieranych z funduszy Unii Europejskich (w tym z programu Inteligentna Energia Europa) takich jak PRESTO, OBIS, ABC Multimodal, Seemore i innych, a także w pracach nad treścią zapisów Strategii Gdańsk 2030+. Uczestniczył w 14 międzynarodowych konferencjach planowania rowerowego Velo-City. Od jesieni 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Transportu i Mobilności przy prezydencie miasta Gdańska.

11 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en