Roman Walaszkowski


 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Prezentacja

 

Od 8 lat kieruje Biurem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – organizacji skupiającej 15 JST z województwa zachodniopomorskiego, współdziałających na rzecz rozwoju całego regionu. Biuro SSOM zajmuje się m.in. opracowaniem Strategii Rozwoju SOM, wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SOM, projektem budowy  Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz wieloma innymi projektami obejmującymi cały obszar metropolitalny.
 

20 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en