Romanika Okraszewska

Politechnika Gdańska

 

Prezentacja

 

Adiunkt ze stopniem doktora w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, z wykształcenia architekt i urbanista. Ukończyła również studia magisterskie i podyplomowe z zakresu zarządzania na Politechnice Gdańskiej zwieńczone certyfikatem IPMA D. Aktualnie prowadzi prace badawcze związane z mobilnością różnych grup społecznych i metodami jej zarządzania. Uczestniczka licznych transportowych konferencji międzynarodowych oraz autorka wielu artukułów naukowych poświęconych zagadnieniom mobilności miejskiej i metod zarządzania nią. Współpracowała przy opracowywaniu Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Gdyni i Gdańska. Współautorka Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Gdańsk oraz World Society for Transport and Land Use Research (WSTLUR). Sekretarz komitetu organizacyjnego dwuch ostatnich edycji Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeńśtwa Ruchu Drogowego GAMBIT.

 

14 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en