PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

SEBASTIAN PAWŁOWSKI

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Praktyczne uzasadnienie zapisów dokumentów województwa mazowieckiego odnośnie bezpieczeństwa pieszych: wyniki badań terenowych

POBIERZ PREZENTACJĘ / DOWNLOAD THE PRESENTATION

 

 

BIOGRAM

 

Kierownik Zespołu Planowania Strategicznego w radomskim oddziale Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego, członek stowarzyszenia Bractwo Rowerowe. Specjalizuje się w problematyce transportu zgodnego z zasadami trwałego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na ruch pieszy i rowerowy. Współautor „Strategii  rozwoju  województwa mazowieckiego do 2030  roku” (w  tym  obszaru  „Przestrzeń i transport”) oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”,  autor opracowań nt. ruchu rowerowego, bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Radomiu.  
 

Archiwum

PL

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE