X Kongres
Mobilności
Aktywnej

24-25 września 2019, Gdańsk

Tegoroczna edycja Kongresu koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących obszarów tematycznych: mobilność zrównoważona w miastach, psychologia i socjologia transportu, transport autonomiczny i jego wpływ na mieszkańców miast, mobilność aktywna wspomagana elektrycznie (głównie rowery elektryczne).

 

Główną areną X Kongresu Mobilności Aktywnej był Stadion Energa Gdańsk (24 września) oraz Europejskie Centrum Solidarności (25 września). Nie zabrakło studyjnego przejazdu rowerowego po Gdańsku. Liczne prezentacje, przemowy, sesje warsztatowe oraz możliwość spotkania ekspertów, analityków i praktyków
w dziedzinie zrównoważonej mobilności sprawiają, że Kongres od lat jest miejscem spotkań praktyków i teoretyków nie tylko w tematyce mobilności i zagospodarowania przestrzeni miejskich.

 

Wierzymy, że wymiana wiedzy i informacji w czasie Kongresu ma istotnie pozytywny wpływ na procesy kształtujące nasze miasta, inicjując i umacniając procesy dążące do wzrostu jakości życia mieszkańców. 

Kongres Mobilności Aktywnej to jedno z najważniejszych środkowoeuropejskich wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności - ze szczególnym naciskiem na ruch rowerowy i pieszy – oraz dobrym praktykom budowania przestrzeni miejskiej pod kątem wysokiej jakości życia. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli samorządów, instytucji rządowych, firm, szkół, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu transportu i mobilności, czy zagospodarowania przestrzeni publicznych.

O X KONGRESIE MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

ZRÓWNOWAŻONA
MOBILNOŚĆ
W MIASTACH

PSYCHOLOGIA

I SOCJOLOGIA

TRANSPORTU

TRANSPORT

AUTONOMICZNY

I JEGO WPŁYW

NA MIESZKAŃCÓW

MOBILNOŚĆ

AKTYWNA

WSPOMAGANA

ELEKTRYCZNIE

WYŚLIJ 
WYŚLIJ 
WIADOMOŚĆ WYSŁANA, DZIĘKUJEMY
BŁĄD, PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA

KONTAKT

POBIERZ PROGRAM

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Dziękujemy za udział w Kongresie!

PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

DANIEL LARSSON

AMBASADA SZWECJI

Zrównoważony Transport Miejski w Szwecji

RAFAŁ GLAZIK

POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom - Certyfikacja - wprowadzenie

JENNIFER POHLMANN

UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH W HAMBURGU

BSR electric - promowanie e-mobilności na obszarach miejskich - studia przypadków wdrażania pojazdów elektrycznych w transporcie miejskim

MAGDALENA CZENKO

WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI,
BAEHR SP. K.

Kto odpowiada za stłuczkę samochodu bez kierowcy? Kilka słów o odpowiedzialności cywilnej za wypadki z udziałem pojazdów autonomicznych

KRZYSZTOF KOWALIK

TOWARZYSTWO DLA NATURY
I CZŁOWIEKA

Społeczna Wypożyczalnia eCargo

KRZYSZTOF GUBAŃSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI /
JEDEN SAMOCHÓD MNIEJ

Uwolnić dostawy! Elektryczne Rowery Towarowe jako sposób na odciążenie obszarów o podwyższonej kongestii

JOANNA ZYBER

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W POZNANIU

Wybór sposobu przemieszczania się po mieście, a działania sprzyjające rozwojowi mobilności zrównoważonej w aglomeracji poznańskiej

FRANZISKA WOLF

UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH
W HAMBURGU

BSR electric - promowanie e-mobilności na obszarach miejskich - studia przypadków wdrażania pojazdów elektrycznych
w transporcie miejskim

AGNIESZKA ROGALA

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
W WARSZAWIE

Badania przestrzeni – wpływ infrastruktury na konflikty między pieszymi a rowerzystami

MACIEJ SULMICKI

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE

Praktyczne uzasadnienie zapisów dokumentów województwa mazowieckiego odnośnie bezpieczeństwa pieszych

KRZYSZTOF MACIASZ

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA

Gdański Standard Ulicy Miejskiej

PIOTR KUROPATWIŃSKI

POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Indywidualne plany podróży w praktyce

ADAM RODZIEWICZ

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA

Warsztaty - Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)

MAGDALENA SZYMAŃSKA

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Gala certyfikacji „Pracodawca Przyjazny Rowerzystom” / Autonomiczna mobilność ostatniej mili – perspektywy wdrożenia
w Gdańsku

KRZYSZTOF JAŁOSZYŃSKI

URZĄD MIASTA SOPOTU

Perypetie małych miast w walce o poprawę rzeczywistości komunikacyjnej

IAN WALKER

UNIWERSYTET W BATH, UK

Jak zmniejszyć korzystanie z samochodów osobowych? Wnioski natury psychologicznej

BARTOSZ MACIKOWSKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Hybrydowa mobilność miejska. Raport z pilotażowych badań terenowych nad mobilnością aktywną na „małych kółkach”

MAŁGORZATA KOSTRZEWSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Hybrydowa mobilność miejska. Raport z pilotażowych badań terenowych nad mobilnością aktywną na „małych kółkach”

MICHAŁ KWIATKOWSKI

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Rower publiczny w Polsce – czy nadal tylko miejski?

W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

 

PREZENTACJE SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA
W PROFILU DANEGO PRELEGENTA

WANDA NOWOTARSKA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rowerem przez Pomorze Zachodnie – jak stworzyć sieć długodystansowych tras rowerowych

MICHAŁ GLASER

OBSZAR METROPOLITALNY
GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

Rower Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

MAGDALENA KILJAN

KONFERANSJER

 

MIKOŁAJ KWIATKOWSKI

TRAPEZE POLAND

Autonomiczne pojazdy w transporcie publicznym – porównanie case study wdrożenia Trapizio w Neuhausen, Szwajcaria oraz Sohjoa Baltic w Gdańsku / EZ10 – czym pojedziemy do zoo
w Gdańsku?

MAREK ŁUCYK

WICEPREZYDENT GDYNI DS. ROZWOJU

Ładuj się i jazda! – Gdynia na rowerach towarowych

MARIO ZAMARRIPA

STU ERGO Hestia SA

Innowacyjne sposoby na zrównoważoną mobilność w Grupie ERGO Hestia (praktyki dla pracowników, klientów i poszkodowanych ze szkód komunikacyjnych)

JACEK MIANOWSKI

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Hybrydowa mobilność miejska. Raport z pilotażowych badań terenowych nad mobilnością aktywną na „małych kółkach”

JOANNA MAJDECKA

URZĄD MIASTA KRAKOWA

„Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”- czyli jak to krakowscy pracownicy wsiadają na rowery

SEBASTIAN PAWŁOWSKI

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE

Praktyczne uzasadnienie zapisów dokumentów województwa mazowieckiego odnośnie bezpieczeństwa pieszych: wyniki badań terenowych

ADAM PRZYBYŁOWSKI

UNIWERSYTET MORSKI
W GDYNI

Równoważenie mobilności w kontekście megatrendów kształtujących jakość życia we współczesnych aglomeracjach

JENNY SKAGESTAD

MZERO – ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION

Elektromobilność w Norwegii

MICHAEL URBANSKI

EASYMILE

EZ10 – czym pojedziemy do zoo
w Gdańsku?

JUSTYNA SUCHANEK

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Skuteczność mechanizmów promocji aktywnej mobilności wśród dzieci i młodzieży

ALICJA PAWŁOWSKA

URZĄD MIASTA GDYNI

Równoważenie mobilności w kontekście megatrendów kształtujących jakość życia we współczesnych aglomeracjach

MICHAEL ABRAHAM

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN, CENTER FOR TECHNOLOGY AND SOCIETY

Aktywny Berlin - pierwsza w Niemczech uchwała o mobilności

Archiwum

PL

EN

/

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2020 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

WSPÓŁFINANSOWANIE