Thomas Drage

Miasto Graz

 

Prezentacja

 

W swojej pracy magisterskiej Thomas Drage badał, w jaki sposób korzystanie z rowerów elektrycznych może przyczynić się do uniknięcia krótkich podróży samochodowych w Grazu, zwłaszcza przez osoby starsze. Od 2010 do 2011 roku, jako koordynator projektów dotyczących mobilności, finansowanych ze środków UE, zdobywał doświadczenie w firmie badawczej prowadzącej działalność non-profit. W 2012 roku pracował w Jednostce Miasta Graz ds. Udziału Mieszkańców. W latach 2013 - 2017 pełnił funkcję kierownika operacyjnego ośrodka badawczego ds. zrównoważonego rozwoju, certyfikowanego przez UNESCO, na Uniwersytecie w Grazu. Posiada doktorat z zakresu zrównoważonego rozwoju miejskiego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania oraz udziału obywateli.

Od 2018 roku Pracuje w Jednostce Współpracy Międzynarodowej Miasta Graz jako koordynator projektów w ramach programów unijnych poruszających temat zintegrowanego rozwoju miast, współpracy miejsko-wiejskiej oraz mobilności.  Obecnie jest odpowiedzialny m.in. za działania Miasta Graz w projekcie INTERREG Central Europe "SOLEZ - Inteligentne rozwiązania wspierające strefy niskiej emisji w europejskich miastach", finansowanym ze środków unijnych.

Tematem przewodnim projektu w Graz są opcje dalszego rozwoju "Mobilności jako usługi" (MaaS). W ramach projektu SOLEZ jest prowadzone studium wykonalności dotyczące przyszłych trendów w zakresie mobilności, wyzwań i możliwości dla miasta Graz oraz obszaru metropolitalnego Styrii.

04 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en