Torben Heinemann

Miasto Lipsk, Biuro Planowania Ruchu i Budowy Dróg

 

Prezentacja

 

25 lat koncepcji centrum miasta z ograniczonym dostępem. Czego się nauczyliśmy?

 

Po skończeniu studiów z architektury na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wiesbaden oraz spędzeniu jednego roku na Politechnice Wrocławskiej jako student, Torben Heinemann rozpoczął studia inżynierii ruchu na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Po otrzymaniu dyplomu z inżynierii ruchu, podjął pracę w Instytucie Ekologicznej Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Rozwoju Obszarów Miejskich oraz Ekologii Miejskiej wraz z prof. Hansem Petzoldem w Dreźnie. W 2001r. przeniósł się do Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, pracując jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ruchu i Planowania Infrastruktury z prof. Gerdem-Axelem Ahrensem, następnie objął kierownictwo w Departamencie Transportu Publicznego oraz Planowania Dróg w Biurze Planowania Ruchu w Lipsku. Ze względu na połączenie w 2007r. Departamentu Planowania Ruchu z Biurem Inżynierii Lądowej i Wodnej w nowe Biuro Planowania Ruchu i Budowy Dróg w Lipsku, Torben Heinemann objął kierownictwo w Departamencie Planowania Przestrzennego, będąc odpowiedzialny za strategiczne planowanie ruchu, wstępne opracowanie projektów infrastrukturalnych w sektorze transportu publicznego i urządzeń infrastruktury rowerowej, konsultowanie lokalizacji głównych projektów inwestycyjnych, tworzenie lokalnych koncepcji w zakresie transportu, a także zajmował się obowiązkami spoczywającymi na administracji publicznej w kwestiach lokalnego transportu publicznego. Torben Heinemann wykłada na Uniwersytecie Technicznym w Singapurze od 2013r. na studiach magisterskich dla kierunku “transport i logistyka” w ramach przedmiotu “projektowanie dróg miejskich”.

08 lipca 2018

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo

 

  1. pl
  2. en